CONTOH UKARA LAMBA DAN CAMBORAN BAHASA JAWA TERBARU

Contoh ukara lamba lan camboran - Hai kawan, di Artikel Anomika Edukasi kali ini akan membagikan pelajaran tentang contoh ukara lamba dan ukaran camboran yang tentunya dalam bahasa Jawa.
UKARA LAMBA
    Ukara lamba yaiku ukara kang medharake gagasan (ciptaning ati) mung sae bab utawa dianggep mung sebab. Ukara iki saora-orane dumadi saka jejer lan wasesa.
Tuladha:
1.      Sumini asah-asuh
2.      Adhiku maca layang kabar Suara Merdeka
3.      Tini lagi ndolani adhine ana ing ngarepan
4.      Yulianta sinau matematika lan basa Indonesia
5.      Bapak nembe sare.
6.      Ani nyapu latar.
7.      Ibu mundhut sayuran ing peken.
8.      Dina Selasa Mas Joni kelangan jaket.
9.      Bulik nembe siram.
10.  Dimas numpak sepedha.
11.  Pak Dhe maos koran.
12.  Budi nyegat bis.
UKARA CAMBORAN
     Ukara camboran yaiku ukara kang kedadeane saka rong pola ukara utawa luwih mawa tandha koma lan tembung panggandheng.Dene tembung panggandheng iku werna-werna antarane;lan,karo,dene,apadene,supaya,amarga,jalaran,sebab,nanging,mula,mulane,nalika,rikala, lsp

Tuladha ukara camboran kang kedadeane saka rong pola ukara:
- Doni bal-balan ing lapangan.
-Tarjo dolanan ing sawah.
-Doni bal-balan ing lapangan dene Tarjo dolanan ing sawah.
-Nani mangan bakso.
-Tini mangan soto.
-Nani mangan bakso nanging Tini mangan soto.lsp.

Tuladhane ukara camboran kang kedadeane saka telung pola ukara:-Dani gawe rujak.
-Rari gawe roti.
-Riri gawe mendho.
-Dani gawe rujak,Rari roti lan Riri gawe mendho.
-Marni nyapu latar.
-Noni nyapu jogan.
-Rindhi ngepel.
-Marni nyapu latar,Noni jogan nanging Rindhi ngepel.lsp.

Comments

Popular posts from this blog

Cara Mengatasi EFI Shell Pada Saat StartUp Windows

Arlida Putri Profil Terbaru 2019